Zawsze w kontekście

Aktywne zapamiętywanie słownictwa i gramatyki, ma miejsce gdy kojarzymy je z jakimś tematem albo faktem.

Swoboda

Efektywna komunikacja musi być niewymuszona i naturalna.

Lubimy to, co robimy

Musisz zaangażować się w swój proces nauczania, oglądać, pisać i przede wszystkim sporo rozmawiać.

Quizlet

Po każdych zajęciach uczestnik ma dostęp do aplikacji mobilnej (Quizlet), na której może na sześć sposobów powtarzać słownictwo z zajęć. Interaktywna forma oraz łatwość dostępu do aplikacji znacznie ułatwia powtarzanie słownictwa oraz utrwalanie materiału gramatycznego.

Jaka opcja dla mnie?

muszę mówić w różnych sytuacjach

Nasi klienci:

współpracujemy i szkolimy

Foster 2020

Kursujemy i szkolimy

Słuchaczy

godziny szkoleniowe

ćwiczenia online

Opinie klientów